Zvýraznit na titulce 1
Lokalita Vodní nádrž Švihov
Projektováno 2009
Užitná plocha 1625
Objem stavby 3250
Cena stavby 60 mil. Kč

Vodní dům – soutěžní návrh

Filosofie.

Vodní dům je prezentací ideálu člověka – lidského díla – a jeho vztahu k okolnímu světu. Hlavním motivem expozice zůstává voda jako základní materie pro vznik živé přírody ve známém vesmíru. Koncept vodního domu se v užité formě a organickém půdorysu proměňuje ve 4- dimenziální  časoprostorovou mřížku, která symbolizuje přírodní cyklus života, vodní cyklus, cyklus ročních období. Cyklus je i cesta z bodu A do bodu B, jež se stane bodem A dalšího cyklu.
Návštěvník je po vstupu do muzea pohlcen tímto cyklem, prochází expozicí a stává se členem expedice od hluboké historie vzniku vesmíru, vody, naší planety, vzniku života do objevení se člověka  na Zemi. Přes počátky a průběh kultivace zemského povrchu a přírody  se přenese do její dnešní podoby, s pohledem na scénáře a předpovědi naší blízké budoucnosti, promítnuté v aspektech současnosti.

Scénář – Libreto – Dispoziční řešení

Cyklus začíná na přistávací dráze – parkovišti. Odtud se po ose návštěvník přibližuje do vlastní budoucnosti – sestupuje z větví stromů a stává se člověkem. Napojením se na vstupní osu, která je prodloužením hráze vodní nádrže Želivka, se blíží do svého prvotního příbytku – jeskyně ukryté za vodopádem. Po vstupu do Vodního domu se objeví v ústředním prostoru objektu a stává se jeho obyvatelem. Proti vstupu je recepce. Objekt recepčního pultu amorfní interiérový prvek, který postupně přechází v šatní skříň a dále se přeměňuje v barový pult kavárny – jež je vlastně prehistorickou kuchyní a hlavním obytným prostorem. Ve vstupní hale jsou navrženy odpočinkové sedací prvky, kde v případě příchodu větší skupiny se čekající mohou rozptýlit, posedět a u multimediálních PC zjistit případné informace o budově, ochraně přírody, připravovaných programech apod. Odsud se bude návštěvník pohybovat po areálu ve směru hodinových ručiček.

Program návštěvy Vodního domu musí být jak individuální tak pro skupinové návštěvy. Začátek návštěvy začíná naučným multimediálním – případně spektakulárním -představením v prostoru „kokonu“. Kokon je multimediální prostor s volně měnitelným mobiliářem a s multifunkčním využitím. Primárně je určen pro návštěvy škol a program by měl být připraven pro minimálně 2- 3 věkové skupiny mládeže.  Jeho další využití bude jako školící a přednášková místnost a prostor pro konání doprovodných akcí – komorních koncertů atd. Otevřením stěny a natočením mobiliáře se nabízí výhled ven na východ k přehradě a nabízí i zcela jinou možnost konání téměř open-air akce. Kokon je srdcem poznání a vědění budovy.

Po multimediálním programu návštěvník pokračuje do stálé expozice Vodního domu, kde se seznámí s modelem přehrady ve zmenšeném měřítku, kde uvidí, která místa byla navždy zaplavena vodou a obětována tak potřebné zásobárně vody. Dále zde bude   představen model přehradní turbíny, technické a historické události její funkce, vysvětlen proces úpravy pitné vody a její přepravy ke spotřebitelům, využití vody a dalších alternativních zdrojů energie, bude zde vystaven katalog s chráněným a ohrožené druhy rostlin a zvířat v ČR. Kontakt s vodními druhy žijícími v přehradě návštěvníkovi zprostředkují kruhová okna do podvodního světa ve vodní nádrži.

V prostoru stálé expozice bude další mobilní multimediální prostor pro sledování filmů s tématy týkající se přírody a ekologie.

Protože se člověk nachází na konci stálé expozice, stojí před možností vyjít do expozice venkovní. Dveře, které jej oddělují od venkovní části – ven z jeskyně – jsou dveře do budoucnosti. Do budoucnosti, kterou si může udělat sám pro sebe i pro ostatní.

Návštěvník  prochází dveřmi do venkovní expozice, po rampě vystoupá nad úroveň vodní hladiny nádrže, kde je umístěno pro děti vodní hřiště s atrakcemi – vodní zorbing, pouštění loděk, zkouška rybaření a pro dospělé návštěvníky zamyšlení a relaxaci s výhledem do krajiny.