Lokalita Janské Lázně
Projektováno 2011
Realizováno nebude realizováno
Zvýraznit na titulce 1

Skicentrum ETC

perspektiva-19-Custom

Budova Skicentra je navržena jako solitérní stavba osazená na terénu v místě dnešního Občerstvení na Golfu. Vzhledem k místu a otevření do krajiny tvořené volně se snižující loukou, v zimně užívanou pro dětské vleky a lyžování nejmenších lyžařů je její architektonicky orientovaný štít na východní stranu k těmto vlekům a výhledům do krajiny a na Rýchory. Důležitým bodem návrhu je i minigolf – přístupnost střechy.

Objekt domu je navržen v souladu s určením dané parcely, jako dvoupodlažní stavba. Zastřešení objektu tvoří atypická šikmá střešní rovina s jedním štítem na východní straně a vegetačním souvrstvím.schema1schema1

rocni-obdobi

web_koncept-0

web_koncept-0x-1

Objekt je pak posazena střešní zakřivená plocha, která má jeden štít s kruhovým segmentovým trámem a prakticky rovné 3 další hrany v úrovní +3,25 m s oplechovanými střešními přesahy. Takto vytváří inovovaný prostorově zakřivený tvar, symetrický k východně západní ose a z pozic nad ulicí Sportovní tvořící vegetací porostlou plochu, symbolický kopeček – finální jamka minigolfu, na jih z přístupu je prosklený štít s vertikálami nosných sloupů, kde se jakoby dům vypne z pozemku.  Sokl stavby pod okny prosklených částí bude obložen přírodním místním kamenem.

Ski_pudorysy-1024x683

– půdorysy obou podlaží.

Ski_rezy

– řezy budovou

Horní podlaží obsahuje bar – rychlé občerstvení, bude fungovat jako prostor pro konzumaci zakoupených jídel a nápojů pře pultový prodej. Kapacita objektu bude 28 lidí v interiéru a event. dalších cca 24 míst v exteriéru. V  prostoru za prodejním a výdejním pultem bude oddělená přípravna jídel. Jídla budou prodávána na jednorázových talířích, které budou po použití vyhozeny do odpadu.  Na přípravnu navazuje příruční sklad nápojů. Skladování jídel (polotovarů pro ohřev) bude v přípravně v chladničkách. Provoz celého objektu bude nekuřácký.

Ve spodním podlaží jsou navrženy místnosti pro lyžařskou školu a půjčovnu bude vstup do WC pro návštěvníky. WC jsou odděleny společnou chodbou. WC pro muže bude mít umyvadlo, 2 pisoáry a kabinu se splachovací mísou. WC pro tělesně postižené je řešeno společně je v horním podlaží. Součástí tohoto WC bude sklápěcí přebalovací pult.

perspektiva_10_leto-Custom

Minigolf povede na střechu bistra

perspektiva-11_leto-Custom

Přístup od Lesního domu v létě

perspektiva-11_winter-Custom-1024x528

Přístup od Lesního domu v zimě

perspektiva-17-leto-Custom

Letní vyžití na sjezdové louce

perspektiva_17_winter-Custom

Zimní vyžití pro začátečníky

perspektiva-18-Custom

Večerní pohled