ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ V BRNĚ – soutěžní návrh

Brno má málo takových míst jako je Římské náměstí. Má místa jinak krásná, jinak zajímavá, ale takových jen velmi málo. Ducha místa – klidný záliv uprostřed hlučícího města s atmosférou až středověkou – chce návrh v maximální míře podtrhnout a obohatit.
Římské náměstí je rovněž prostorem s mnoha slepými štíty a neurčitými zákoutími, které vybízí k zastavění vhodnými objekty adekvátního měřítka. Jejich umístěním na vybrané parcely dojde k posílení charakteru sevřenosti a příjemné „hustoty“ zástavby. Jak příjemně se totiž cítíme na místech se středověkým charakterem zástavby, ve stísněných uličkách přirozeně rostlých měst …

Hlavní části návrhu – architektonické řešení :

 • Dvoupodlažní arkády – ochozy (stoa)

– jasně prostorově definují severozápadní roh hlavního prostoru náměstí
– jako podloubí se vinou a poskytují stín i ochranu před deštěm, kryjí vstupy do domů, jasně vymezují prostory restauračních zahrádek bez nutnosti ochranných „plůtků“
– v úrovni patra zpřístupňují veřejný zelený prostor vnitrobloku Orlí
– „umí fungovat“ i samostatně před realizací nových domů

 • Kašna – vejce a nová dlažba
 • Nové domy polyfunkčního využití – bydlení i komerce, vnitroblok Orlí, na parcele č. 216/11 (ke štítu Františkánské 7), na parcele č. 216/2 ( ke štítu Františkánské 17)
 • Propojení z ulice Masarykova do vnitrobloku Orlí – zelená plocha k relaxaci – odtud je spojení do prostoru Římského náměstí
 • Využití podzemí – sklepů – realizace nového vstupu do podzemí a chodby propojující sklepy pod náměstím. Ve sklepech bude víno a ve víně pravda. Víno se bude prodávat a pít. Sklepy budou spojeny páteřní chodbou, s expozicí věnovanou brněnskému podzemí – vytvoříme konečně Muzeum Pod Brnem.

Doprava:
Příjezd z ulice Masarykova zůstává zachován. Jsou navrženy nové kryté pozemní a částečně nadzemní garáže v prostoru vnitrobloku Orlí. Na střeše parkovacího domu budou dětská hřiště a park se stromy v navršeném reliéfu.

Scénář využití řešeného území v průběhu celého roku

Když je teplo :

 • v podloubí se korzuje, postává, posedává, setkává, popíjí káva
 • podloubí je prostorem pro venkovní expozice (akce Sochy v ulicích aj.) a happeningy
 • lidé se dotýkají hladkého povrchu kašny – vejce a ochlazují se
 • plachty na arkádách – ochozech se třepotají a vlají, mnohé z nich rozšiřují oblast stínu a akusticky příznivě ovlivňují prostor
 • lidé využívají plochu zeleně ve vnitrobloku Orlí k relaxaci a odpočinku

 Když je zima :

 • podloubí poskytuje krytý venkovní prostor
 • plachty na arkádách – ochozech jsou staženy a chrání vnitřní prostor podloubí
 • lidé využívají plochu ve vnitrobloku Orlí ke stavění sněhuláků a jiným zimním radovánkám

Jaro      soliterní zeleň vystupuje se  zimní šedi,  je-li teplý duben, restaurace odvážně otevřou venkovní zahrádky, první návštěvníci si nasazují sluneční brýle

Velikonoce – tradiční trhy s tématikou jara a křesťanských Velikonoc

 Léto:     … prázdniny … Brňáné odjíždí, turisté přijíždí           ochozy jsou plné lidí hledajících stín, pivo teče proudem, lidé sedí u stolků, postávají u pultíků v ochozech, děti se honí mezi sloupy a houpou se na zavěšených houpačkách…

Podzim: … studenti se vrací, plachty vlají

Slavnosti vína – otevírají se podzemní prostory – sklepy, lidé se prochází s koštovačkami prostorem náměstí i po ochozech

Zima … je brzy tma a nasvícené plachty září a lákají do tepla přilehlých hospůdek, koledy, vůně, běhající děti

Vánoce – tradiční trhy s tématikou,  , křesťanských Vánoc, řemeslné výrobky,dárky na stáncích

Silvestr – shromažďovací prostor pro oslavu vstupu do Nového roku