Lokalita Úholičky, Praha - Západ
Projektováno 2007
Realizováno 2010
Užitná plocha 290 m2
Objem stavby 1050 m3
Cena stavby 8.9 mil Kč
Zvýraznit na titulce 1

RD Úholičky

Zadání

Na trojůhelníkovém pozemku, na nejž je možné vjet ve východním cípu, vyrostl dům. Obešel strom, aby kryl jídelnu. Chtěl se zazelenat.

DSC_0107-1024x680

Z architektonického hlediska se jedná o dům, jehož půdorysný tvar hledá svoje místo mezi ovocnými stromy, z místa jediného přístupu na pozemek – východního cípu s nájezdem a brankou. Dům je navržen jako nízkoenergetický s využitím solární energie a energie a tepla, které vydávají sami uživatelé. Pokud dojde k mrazům, budou si uživatelé topit v krbu na dřevo uprostřed obytné dispozice.

Koncepce

Dům má maximálním způsobem využívat sluneční energie, díky níž a technicky kvalitně provedenému domu bude šetřit náklady na vytápění objektu (s ohledem na cenu energií a ekologické důsledky jejich získávání). Tyto úvahy a postoje vedly i k volbě systému vytápění tepelným čerpadlem typu vzduch – voda, krbem na dřevo a rekuperací vzduchu. Použité materiály stavby jsou dřevo, sklo, beton se zateplením EPS, světlá omítka, vegetační střecha s travinným porostem. Dům budou aspirovat na zařazení do kategorie nízko-energetických a úsporných staveb tzv. “pasivních domů“.

Rodinný dům je dvoupodlažní je zastřešen nad 2. NP rovnou plochou střecho a nad jednopodlažní částí pultovou střechou ve formě svažující se k východu, která je ekonomicky výhodnější a vytváří otevřený vstupní prostor do interiéru domu a propojuje obě podlaží. Toto řešení považujeme pro daný objekt za důležité a jasně definuje i jeho snahu rozvíjet se ke slunci, tzn. na jihozápad a být maximálně krytý terénem od východu a severu.

Dům nemá potřebu dominovat svému okolí. Není architektonickou exhibicí ani provokací (za tu považujeme spíše hojně rozšířené přebujelé domy tzv.podnikatelského baroka). A pokud má provokovat, tak pouze k přemýšlení o tom, jak se dají dělat domy jinak – ekologicky, ekonomicky, esteticky.

Projekt

Jako zdroj tepla a teplé užitkové vody pro objekt rodinného domu je navrženo vytápění elektrické akumulační s napojením na vzduchotechnické topení s rekuperací a toto zařízení bude umístěné v 1.nadzemním podlaží v místnosti č.111. Tato zařízení nemají systém výměny tepla závislý na vrtech či podpovrchových rozvodech na pozemku, jde o princip přebírání tepla ze vzduchu z exterieru a následné vypuštění chladného. Tento přístroj má integrovaný elektrokotel pro přitápění v mrazech pod -12°C.

Jednotka pro vytápění DUPLEX RK 10/0 – modifikace 1300/420.