Lokalita Úholičky, Praha - Západ
Projektováno 2007
Realizováno 2010
Užitná plocha 290 m2
Objem stavby 1050 m3
Cena stavby 8.9 mil Kč

RD Úholičky

Zadání

Na trojůhelníkovém pozemku, na nejž je možné vjet ve východním cípu, vyrostl dům. Obešel strom, aby kryl jídelnu. Chtěl se zazelenat.

DSC_0107-1024x680

Z architektonického hlediska se jedná o dům, jehož půdorysný tvar hledá svoje místo mezi ovocnými stromy, z místa jediného přístupu na pozemek – východního cípu s nájezdem a brankou. Dům je navržen jako nízkoenergetický s využitím solární energie a energie a tepla, které vydávají sami uživatelé. Pokud dojde k mrazům, budou si uživatelé topit v krbu na dřevo uprostřed obytné dispozice.

Koncepce

Dům má maximálním způsobem využívat sluneční energie, díky níž a technicky kvalitně provedenému domu bude šetřit náklady na vytápění objektu (s ohledem na cenu energií a ekologické důsledky jejich získávání). Tyto úvahy a postoje vedly i k volbě systému vytápění tepelným čerpadlem typu vzduch – voda, krbem na dřevo a rekuperací vzduchu. Použité materiály stavby jsou dřevo, sklo, beton se zateplením EPS, světlá omítka, vegetační střecha s travinným porostem. Dům budou aspirovat na zařazení do kategorie nízko-energetických a úsporných staveb tzv. “pasivních domů“.

Rodinný dům je dvoupodlažní je zastřešen nad 2. NP rovnou plochou střecho a nad jednopodlažní částí pultovou střechou ve formě svažující se k východu, která je ekonomicky výhodnější a vytváří otevřený vstupní prostor do interiéru domu a propojuje obě podlaží. Toto řešení považujeme pro daný objekt za důležité a jasně definuje i jeho snahu rozvíjet se ke slunci, tzn. na jihozápad a být maximálně krytý terénem od východu a severu.

Dům nemá potřebu dominovat svému okolí. Není architektonickou exhibicí ani provokací (za tu považujeme spíše hojně rozšířené přebujelé domy tzv.podnikatelského baroka). A pokud má provokovat, tak pouze k přemýšlení o tom, jak se dají dělat domy jinak – ekologicky, ekonomicky, esteticky.

Projekt

Jako zdroj tepla a teplé užitkové vody pro objekt rodinného domu je navrženo vytápění elektrické akumulační s napojením na vzduchotechnické topení s rekuperací a toto zařízení bude umístěné v 1.nadzemním podlaží v místnosti č.111. Tato zařízení nemají systém výměny tepla závislý na vrtech či podpovrchových rozvodech na pozemku, jde o princip přebírání tepla ze vzduchu z exterieru a následné vypuštění chladného. Tento přístroj má integrovaný elektrokotel pro přitápění v mrazech pod -12°C.

Jednotka pro vytápění DUPLEX RK 10/0 – modifikace 1300/420.