Penzion pro seniory v Opavě – soutěž

 

Kontext 
Pozemek je lokalizován v severní části dokončované blokové zástavby s proměnnou výškou z 40. let 20. století, na pomezí na severozápadní rozvolněné panelové zástavby ze 70. let 20. století. V bloku jsou dvě stavby vyšší architektonické kvality – bytový dům s šesti podlažími a rodinný dům s dvěma podlažími (architekti Čestmír a Lubomír Šlapetové). S těmito stavbami se náš dům snaží komunikovat.

Dodržíme ideu uzavřeného bloku. Je dobré mít intimnější prostory.

001

Půdorys
Přímá racionální stavba může disponovat 100% jihovýchodní fasády a 100% severozápadní fasády. To se příliš energeticky nevyplatí. Racionálnější  možností je zvýšení poměru osluněných fasád – do dvora k jihu, vůči severozápadní, komunikační fasádě. Vytvoří se tak kvalitnější vstupní předprostor penzionu pro seniory.
Fádní plochost fasád přechází do plastičnosti podpořenou úhlem dopadajících paprsků.

Hmota
Ač maximalizovaná zástavba na určené ploše dovoluje postavení šestipodlažního objektu v celé uliční frontě, kontext místa ukazuje na cestu snižování zástavby směrem k východu, odkud pokračuje vilová čtvrť – zelené město. Snížení výšky stavby podpoří i oslunění a výhledy z bytových domů na protilehlé straně ulice. Odstupňování vytvoří plochy střech přístupné z komunikačních severních ploch na společné střešní terasy.

005

Provoz
Vstupní prostor domu přímo navazuje na komunikační jádro – schodiště s evakuačním výtahem. Přízemí domu je v konvexní části (ze zahrady) společenské s přímými výstupy do parterového dvora – venkovní terasa, záhonky, aktivity,  pro 4 jednotky.
Společenská místnost bude dělitelná, multifunkční, bude dovolovat nejen setkávání obyvatel penzionu, nabídne i prostor pro kondiční cvičení, vzdělávání, duchovní aktivity, společenskou terapii, recitativní koncerty apod. V těsné blízkosti je čajová kuchyňka pro občerstvení návštěvníků a WC.
V západní části přízemí jsou 4 bezbariérové byty.
Východní část domu slouží jako kryté parkování obyvatel, protože starším lidem trvá o něco déle než z auta vystoupí a tak zabráníme jejich promoknutí. Krytých parkovacích míst je 12 z toho 4 místa je možno uvažovat jako místa pro tělesně postižené. Další místa jako rezervní odstavná budou ve dvoře. Dle platných předpisů a výpočtu parkovacích stání s ohledem na vzdálenost zastávek MHD jsou pro kapacitu navrhovaného domu dostačující. V severovýchodním rohu je prostor pro domovní odpad.
Podzemní podlaží je určeno pro technické zázemí domu s kotelnou s využitím horkovodního média a pro ohřev a cirkulaci TUV a vytápění. Dále je zde 50 sklepních kójí, každá o ploše cca 3,0 m2 a sušárna prádla.

Penzion je řešen jako pavlačový dům. Schodiště a výtah jsou krytá a temperovaná.

První dvě patra domu jsou největší s 28 bytovými jednotkami, hlavním schodištěm a výtahem a jedním únikovým schodištěm v severovýchodním rohu stavby. Další dvě patra se postupně zkracují. Čtvrté nadzemní podlaží o 4 byty ( 10 BJ ) a páté o další 2 byty ( 8 BJ ) Vytváří tak volně přístupné multifunkční terasy pro obyvatele domu a jejich eventuelní sportovní či zahradnicko chovatelské zájmy.

Ze strany ulice i dvora jsou navrženy přetažené fasády, které na terasách zvýší intimitu pobytu.

003                   002

Byt
Bytové jednotky jsou určeny pro seniory bez vážných pohybových omezení, přesto je v budoucnu vhodné dimenzovat hygienické zázemí a i ostatní prostory pro pohyb na invalidním vozíku. Každý byt má vlastní balkon. K bytu přináleží sklepní kóje v podzemním podlaží.

Obyvatelé
Uvažujme o seniorech jako o aktivních členech společnosti, mající svoje vlastní soukromí v prostoru bytové jednotky. O lidech, kteří často mají domácího mazlíčka, kterého si jako společníka do bytu přivezou nebo si ho teprve opatří. O lidech, kteří prožili své poslední stěhování do nového domu, který by je měl naplnit optimismem a otevřením perspektivy aktivního prožití podzimu života. Pavlačový typ bydlení se ním zdá nejvhodnější, protože dovoluje v situaci a kontextu místa odpolední či podvečerní scházení se na pavlači při západní fasádě a dovoluje i příčné provětrání bytu. Aktivní plochy v zahradě penzionu a na terasách 4 a 5. podlaží podpoří i komunitní život i nutný prostor diferenciaci . Společenské prostory s vazbou do zahrady budou místem aktivního odpočinku v chladných ročních obdobích a místem pro vzdělávání, terapie, cvičení a prostorem pro styk s návštěvami obyvatel penzionu mimo soukromé residence.

Konstrukce.
Stavba je geometricky zjednodušena do 3 segmentů kruhových výsečí, které modelují konkávní a konvexní prohnutí budovy.  Dům bude založen na základové desce ztužené prostorově základovými patkami a pasy. Spodní stavba bude zděná, opatřená dostatečnou hydro izolací a izolací proti radonu. stropní konstrukce budou monolitické železobetonové, schodišťové jádro s výtahem bude ztužujícím elementem stavby. Střešní souvrství na stropní konstrukci budou tepelně izolované a proti vodě s pochůzími vrstvami.

004

Fasády
Jihovýchodní fasáda je opatřena provětrávaným obkladem. Okna jsou navržena jako francouzská – dveře na balkon nebo s nižším parapetem. Balkony mají plná zábradlí pro udržení pocitu intimity.
Severozápadní fasáda je opatřena strukturovaným provětrávaným obkladem, který domodelovává celkový tvar budovy do jednolitého kompaktního tvaru. Měřítkem jsou zde pavlače a vložená okna se zábradlím ze skla. Fasáda bude opatřena grafikou, odkazující na kontext místa, která bude reagovat na dopadající sluneční světlo.