Lokalita Brumovice
Projektováno 2010
Realizováno 2015
Užitná plocha 234
Objem stavby 890
Cena stavby 22,0 mil. Kč
Zvýraznit na titulce 1

Domov Mirandie

Domov Chráněného bydlení Mirandie je navržen s ohledem na venkovskou zástavbu s dvorkem do tvaru písmene „ L “ s otevřením na jih.  Jedná se o řadový dům, který ze dvou stran přiléhá ke stávající zástavbě. Výškově dům nepřevyšuje sousední objekty a je navržen s největším ohledem na kontext zástavby – na výšku římsy a hřeben střechy. Jedná se o novostavbu objektu pro bydlení 12 mentálně a fyzicky postižených klientů ve dvou samostatných domácnostech se zázemím a bezbariérovým provozem pro jejich kvalitní bydleni a a dále se zázemím pro  jejich pečovatele.

Hlavní funkcí je zajistit  chráněné bydlení rodinného charakteru pro 12 lidí (klientů) s mentálním a pohybovým postižením s 24-hodinovou pomocí každého klienta asistentem. Specifika různých typů postižení jednotlivých klientů Domova Mirandie je řešena diversifikací dvou základních kombinací postižení, a to je postižení mentální kombinované s lehčím fyzickým postižením, a druhým typem kde postižení mentální je kombinováno s těžkým fyzickým postižením, kdy klienti jsou trvale na invalidním vozíku. Dle tohoto rozdělení bude provozně rozdělen i domov Mirandie na dvě samostatné jednotky pro bydlení – vstupní křídlo u ulice je dimenzováno pro bydlení a život šesti klientů pohybově závislých na invalidním vozíčku. Ve vstupní partii domu je také umístěna kancelář vedoucího provozu domova, a technické zázemí.

Pří severním okraji pozemku v zahradní a dvorní partii pozemku je stavba domova Mirandie situována v pokračování  písmene L. Zde je nachází druhá samostatná obytná jednotka chráněného bydlení pro dalších šest klientů domova s lehkým fyzickým postižením. Mezi oběma částmi určenými pro bydlení klientů je oddělené vertikální komunikační jádro – dvouramenné schodiště s výtahem pro bezbariérový pohyb mezi podlažími.

Přízemní podlaží (1.NP) obou samostatných částí jsou určeny pro společné bydlení, stravování, vaření, ergoterapii a koníčky klientů domova a nutného provozně technického zázemí domova – WC s koupelnou pro denní provoz domova, prostory skladování (spotřebního materiálu, potravin, prádla, atp.) prostory šatny a hygieny asistentů služby chráněného bydlení, WC pro rychlý přístup z venkovních prostor areálu.  Obytné prostory jsou navrženy pro společný pobyt max. vždy všech šesti klientů a jejich asistentů, kteří se pokud možno společně budou starat o provoz domácností se všemi povinnostmi běžného života domova.

Horní podlaží domova Mirandie obou domácností je určeno pro samostatné ložnice všech  klientů a jejich osobní hygienu. Každá domácnost má šest ložnic pro klienty a tři koupelny s WC. V blízkosti schodiště a výtahu bude prostor pro praní, sušení a žehlení prádla. Pro pomoc s přesunem imobilních klientů jsou navrženy pomůcky pro přenášení na WC a do sprchy či vany.  Volba typu mechanismu či dodavatele není  pro přesouvání není specifikována, volitelné typy jsou např.přenosných zvedáků fixovaných na stěnu.